اخبار و مقالات

مهر ۱, ۱۳۹۸

دیسپنسر

یک دیسپنسر دستگاهی است که سوخت مایع یا گازی (مانند بنزین و گاز طبیعی) شکل را توزیع و تحویل میدهد، و همزمان با آن حجم و […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

پمپ بنزین

به مجموعه تاسیساتی که بمنظور عرضه وفروش سوخت برای وسایل نقلیه موتوری احداث میگردد “پمپ بنزین” یا “جایگاه سوخت” میگویند. پرفروشترین سوخت مصرف شده در طی […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

قطع کن نازل پمپ بنزین

وظیفه: قطع کن پمپ بنزین مکانیزمی در داخل نازل پمپ یا دیسپنسر سوخت میباشد که بوسیله آن در صورت رسیدن سطح سوخت به لبه لوله نازل […]