خدمت مورد نظر خود را انتخاب نمایید :


bg6
سيستم الكترونيكي ثبت سفارشات در راستاي خدمت رساني شما عزیزان می باشد. در اين سيستم متقاضيان ثبت سفارش اعم از حقيقي و حقوقي مي توانند با مراجعه به وب سايت سفارشات خود را به صورت 24 ساعته، و در هر مكاني كه به شبكه جهاني اينترنت دسترسي داشته باشند ثبت نمايند. لازم به ذكر است كه كليه پيگيريهاي بعد از ثبت از طریق کارشناسان ما با شما هماهنگ و پیگیری می شود.